آدرس : خیابان قزوین پل امام زاده معصوم خیابان عرب خیابان پهلوانی کوچه نوروزی پلاک ۶

تلفن : ۵۵۷۲۰۱۴۰-۰۲۱

۰۲۱-۵۵۷۹۲۹۸۸

۰۹۱۲۶۳۴۷۹۸۲

شماره واتساپ : ۰۹۱۰۸۱۷۷۱۴۷