مجهز به دستگاه اسپیدمستر ۴ رنگ پشت و روززن تحویل بلند مدل ۱۹۹۹

دستگاه دو رنگ پشت و روززن اسپید مستر مدل ۲۰۰۳

دستگاه دو رنگ پشت و روزن پرینت مستر مدل ۲۰۰۴

برش دیجیتالی پلار emc مانیتوردار

 

آدرس : خیابان قزوین پل امام زاده معصوم خیابان عرب خیابان پهلوانی کوچه نوروزی پلاک ۶

تلفن : ۵۵۷۲۰۱۴۰-۰۲۱